Contact

Address: Xueqin House, V23 2-102, Student Hostel Cultural Village, 2000 Jintong Road, Tangjiawan, Xiangzhou District,Zhuhai City, Guangdong Province.

Zip Code: 519085

Telephone: 86-756-3620280/3620095

Email: uicace@uic.edu.hk

Follow Us

qrcode